Kniha: Za potulkami Pohronskou cestou

Zdieľať

Občianske združenie Pohronská cesta, ktorej členmi sú aj všetky obce Kľakovskej doliny, vydalo v roku 2016 publikáciu Za potulkami POHRONSKOU CESTOU.  Publikácia sa venuje obciam a mestám patriacich do okresu Žarnovica, ktoré sú súčasťou stredného Pohronia: Hronský Beňadik, Orovnica, Tekovská Breznica, Brehy, Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša Hámre, Horné Hámre, Župkov, Hrabičov, Ostrý Grúň, Kľak, Píla, Veľké Pole, Žarnovica a Nová Baňa. V publikácii nájdete históriu a vývoj osídlenia Pohronia, históriu baníctva, sklární, hrnčiarstva, prírodné pomery územia. Hlavná časť knihy je venovaná všetkým významným kultúno-historickým pamiatkam Pohronia, ktoré sú zoradené po jednotlivých mestách a obciach. Každé mesto a obec majú v publikácii samostatnú časť. Autorkou publikácie je rodáčka z Kľakovskej doliny, RNDr. Anna Štefanková z Horných Hámrov.

Publikáciu si môžete zakúpiť na všetkých obecných úradoch Kľakovskej doliny. Cena je 8 €.

Občianske združenie Pohronská cesta: Vzniklo v roku 2015 ako výsledok dlhoročnej spolupráce členov Občianskych združení mikroregiónu Nová Baňa a Kľakovská dolina. Sídlo združenia je v Orovnici. Členskú základňu tvorí 59 subjektov.

RNDr. Anna Štefanková: Vyštudovala Fakultu prírodných vied UKF v Nitre a fakultu UMB v Banskej Bystrici. Od ukončenia štúdia sa zaoberá komplexnými fyzicko-geografickými a socioekonomickými analýzami území, mapovaniu a hodnoteniu krajinnej štruktúry a jej zmien. Pochádza a žije v obci Horné Hámre.

Zdieľať
×
Vianoce 2016