Med

Zdieľať

Kľak

1. Juraj Vajda, Kľak 27, 966 77

Tel. č. 0903 527 681, 0903 422 618


Ostrý Grúň

 

Hrabičov

1. Tibor Uram, Hrabičov 217, 966 78

 

Župkov

 

Horné Hámre

1. Anton Lipjanský, Horné Hámre 361, 966 71

Tel. č. 0903 580 870

Zdieľať
×
Vianoce 2016